Skip to main content

Zdravotní doprava

Objednávejte na tel. čísle: 461 352 260 nebo osobně na dispečinku – Svitavská 325/36, Moravská Třebová (v pracovní dny 6 – 14:00 hod). Služba se uskuteční pouze s platným a řádně vyplněným příkazem ke zdravotnímu transportu.

Leták DZS

V mimopracovní době zajistí zdravotní dopravu pacientů Svitavská nemocnice v čase od 18.00 hodin do 6.00 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě. V tomto případě objednávejte přepravu na centrálním dispečinku Litomyšl – tel. č. 461 655 155, 702 281 090

Nabízíme vám tyto služby

 • převozy na vyšetření, ošetření nebo ke kontrole k obvodnímu nebo odbornému lékaři a zpět
 • místní i dálkové převozy k hospitalizaci nebo do lázní i zpět po propuštění
 • dálkové převozy ke kontrole po celé ČR
 • asistence sanitního vozu pro zajištění sportovních a kulturních akcí
 • převozy podle individuálních potřeb i v mimopracovní době, na základě předchozí dohody žadatele s dispečerem. Převozy, které nejsou indikovány lékařem jsou realizovány za úhradu žadatele.

Při objednání budete potřebovat tyto údaje:

 • jméno pacienta
 • kam požadujete převoz
 • na kolik hodin je pacient objednán
 • odkud pacient pojede-přesnou adresu včetně ulice a čísla, které je na domu umístěno, je vhodné uvést jméno, které je uvedeno na jmenovce, nebo na zvonku
 • zda pacient pojede sám, nebo s doprovodem
 • zda je nutné vzít s sebou do vozidla pacientův vozík, nebo jinou pomůcku
 • jestli je pacient mobilní, nebo je potřeba ho odnést vsedě, či vleže
 • telefonní kontakt na Vás

Pro úhradu těchto služeb ze zdravotního pojištění (prostřednictvím Vaší zdravotní pojišťovny) je nezbytné, abyste předložili „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ vystavený Vaším praktickým nebo ošetřujícím lékařem. Prosím vezměte na vědomí, že jedině uvedení lékaři jsou oprávněni rozhodnout o způsobu dopravy hrazené ze zdravotního pojištění.

Službu je možné poskytnout i bez příkazu ke zdravotnímu transportu za cenu 15 Kč za ujetý kilometr.