Skip to main content

Mgr. Dagmar Netolická, Cert. MDT

vedoucí fyzioterapeut

Telefonický kontakt: +420 461 352 218

Vzdělání:

 • VOŠ Merhautova Brno, obor Fyzioterapie – DiS. (2000)
 • SZU Limbová Bratislava, obor Fyzioterapie externě – Bc. (2011)
 • SZU Banská Bystrice, obor Fyzioterapie externě – Mgr. (2013)

Odborné kurzy:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) – DJK FYZIO s.r.o., Ostrava
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové / DJK FYZIO s.r.o., Ostrava
 • Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě – Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace – Instrukt, Praha
 • Kurz terapie poruch dýchání – OLÚ Jevíčko K. Neumannová
 • Taping – prevence poruch pohybového aparátu – NZZ Flandera, Praha
 • Management a leadership ve zdravotnickém zařízení – VFN Praha
 • McKenzie – Mechanická diagnostika a terapie, Cert. MDT McKenzie Institute CZ, Praha