Skip to main content

Rehabilitace

Telefonický kontakt: +420 461 352 360, +420 725 969 438

Časové vymezení poskytované péče

Den
Dopolední ordinační doba
Odpolední ordinační doba
Pondělí
6.30 - 11.30
12.00 - 15.30
Úterý
6.30 - 11.30
12.00 - 15.30
Středa
6.30 - 11.30
12.00 - 15.30
Čtvrtek
6.30 - 11.30
12.00 - 15.30
Pátek
6.30 - 11.30
12.00 - 15.30

Informace pro pacienty rehabilitace

 • K ambulantní rehabilitační péči přijímáme pacienty s poukazem na rehabilitaci od lékaře. Zpravidla je tento poukaz označen písmeny FT.  Platnost poukazu je 7 dní! Do 7 dní je tedy potřeba se na rehabilitaci objednat.
 • Omluvit se z rehabilitace je potřeba nejpozději den dopředu, při omluvě až v domluvený den návštěvy nebude rehabilitace nahrazena. Při 2. neomluvené absenci na rehabilitaci pacienta automaticky vyřazujeme. Pokud by chtěl pacient v rehabilitaci dále pokračovat, musí přinést nový poukaz od lékaře, bude pak zařazen do seznamu čekajících pacientů.
 • Pacienti nejsou k ambulantní rehabilitaci přijati v případě:

–  virových, akutních průjmových, horečnatých onemocnění

– stavu podnapilosti, opilosti nebo po požití návykových látek

– neúnosného hygienického stavu

– pracoviště si vyhrazuje právo pacienta nepřijmout z kapacitních důvodů v případech, kdy pacient využívá rehabilitační léčbu se stejnou diagnózou opakovaně

 • Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 • Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas. Pacientům, kteří nedodržují instrukce zadané fyzioterapeutem, může být rehabilitace ukončena.
 • Pacient dodržuje časy návštěv rozepsaných na kartičce. Přesný čas vyšetření nebo terapie určuje fyzioterapeut, může dojít ke zpoždění z provozních důvodu nebo z důvodu ošetření pacienta v akutním stavu.
 • Při návštěvě rehabilitace si svůj mobilní telefon vypněte nebo přepněte do tichého režimu.

Na návštěvu rehabilitace si s sebou vždy přineste:

 • Kartičku (bude Vám vystavena na recepci při první návštěvě, obsahuje základní údaje o časech vyšetření a terapie, telefonní číslo rehabilitace).
 • Ručník, přezůvky, vhodné oblečení (pro individuální terapii a cvičení).
 • Vlastní zámek pro uzamčení osobních věcí ve skříňce v šatně. Do skříněk nevkládejte cennosti ani osobní doklady pro případ krádeže!

Personální obsazení ambulance

Vedoucí fyzioterapeut:

Mgr. Dagmar Netolická, Cert. MDT

Telefonní kontakt: 461 352 218

Zdravotní sestry:

Petra Ebertová
Jana Vondráčková-Gerišerová
Lenka Augustová

Rozsah poskytované péče

Poskytujeme rehabilitační péči ve spektru ortopedických, neurologických, interních, gynekologických a traumatologických onemocnění u dospělých i dětských pacientů, včetně kojenců. Rehabilitační péče je u nás plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Zajišťujeme rehabilitaci ambulantní a u indikovaných pacientů na odděleních následné péče.

 

Nejčastější diagnózy zahrnují:

 • vertebrogenní algické syndromy
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • stavy po traumatech s postižením pohybového aparátu
 • ortopedické poruchy a stavy po ortopedických operacích
 • poruchy centrálního i periferního nervového systému

 

Vyšetřovací metody:

Vyšetření fyzioterapeutem – vstupní a kontrolní kineziologické vyšetření

Vyšetření na podoskopu

Terapie:

Individuální

individuální léčebná tělesná výchova (iLTV), instruktáž a zácvik pacienta na doma, měkké a mobilizační techniky, reflexní masáže, individuální kinezioterapie I. a II., mechanoterapie,

Využíváme speciální fyzioterapeutické techniky a koncepty: Bobath, McKenzie, Brunkow, Brugger, Redcord – Neurac, metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda, Bazální programy, Klappovo lezení, DNS koncept, léčba stresové inkontinence, vyšetření a terapie nohou – výroba formthoticsových vložek

Elektroléčba

nízko, středně a vysokofrekvenční proudy, elektrostimulace, magnetoterapie, vysokovýkonný magnet, ultrazvuk, diatermie, distanční terapie, vysokovýkonný laser

Vodoléčba

celotělová hydromasážní vana, vířivky pro horní končetiny a dolní končetiny, 4-komorová galvanická lázeň, suchá masážní vana

Lokální termoterapie

rašelinové nosiče, kryoterapie za pomoci CO2

Tělocvična

multifunkční posilovací zařízení pro 2 osoby, rotopedy, úseče, balanční podložky, stepper, recumbent, motomed, ramenní a kolenní motodlaha, systém Redcord, flowing pro

Využití přístrojů za příplatek a nadstandartní služby

Suchá masážní vana

Medi stream 3000 je elektromechanický a hydromechanický systém pro preventivní a terapeutické ošetření zádového svalstva a svalstva dolních končetin metodou suché vodní masáže pomocí teplých paprsků proudu vody. Suchá masáž enormně podporuje uvolnění svalstva a zlepšuje prokrvení. Jedná se o velmi příjemnou relaxační  proceduru s možností nastavení individuálních parametrů klienta, intenzity a masírované oblasti. Klient nepotřebuje doporučení lékaře.

Celotělová vířivá a perličková vana

Celotělová nebo končetinová koupel se provádí ve vodě o teplotě 37°C.Tato léčebná metoda se řadí mezi vodní masážní procedury. Plastové vany jsou svým tvarem uzpůsobené tak, aby bylo dosaženo maximálního pohodlí pro pacienta. Vířivá koupel zvyšuje prokrvení, zlepšuje metabolismus a současně masíruje disponované části těla. Perličková koupel zase přináší pocit relaxace a zklidnění.

Vysokoindukční magnetický stimulátor

Tato metoda spočívá v intenzivním a zacíleném působením magnetického pole pomocí aplikátoru přímo na oblast obtíží. Mezi hlavní účinky patří zejména analgetický efekt, podpora hojení zlomenin, svalová relaxace. Energie proniká do hloubky až 10 cm a je schopna pozitivně ovlivnit problémy v oblasti svalů, vazivových struktur a kloubů. Dále má léčebné účinky na nervové, gynekologické a urologické potíže. Terapie vysokoindukčním elektromagnetickým stimulátorem přináší rychlou úlevu od akutní i chronické bolesti.

Vysokovýkonný terapeutický laser

Na našem pracovišti pracujeme s vysokovýkonným laserem Lumix CPS, který využívá 4 vlnové délky (od 650nm do 1064nm) s patentovaným C.P.S. emisním kódem, který umožňuje efektivní biostimulaci. Maximální výkon až 300W zajišťuje vysoké množství energie pronikající hluboko do tkáně a exkluzivní C.P.S systém „mixuje“ energii různých typů laserových zdrojů v kontinuálním, pulzním nebo superpulzním modu cíleně. V závislosti na parametrech aplikovaného laseru dochází v ozářené tkáni k místnímu zvýšení teploty, biochemických reakcím na makromolekulární úrovni a k urychlení hojivých mechanismů. Laser má zejména protizánětlivý a analgetický efekt.

Přístroj na kryoterapii (chlazení)

Kryoterapie je technika, při které je tělo několik minut vystaveno extrémně nízkým teplotám. Používáme přístroj Cryo- T Duo, kde se pomocí jedné či dvou trysek aplikuje na povrch postižené tkáně oxid uhličitý o teplotě až do – 75°C. Kryoterapii indikujeme u revmatologických, ortopedických onemocnění a u některých poúrazových stavů. Ochlazením na tak nízkou teplotu totiž dochází k omezení rychlosti vedení nervového vzruchu a pacient proto pociťuje jistou úlevu od bolesti poraněného aparátu. Během terapie potom dochází jak ke snížení otoku a ke zvýšení pohyblivosti kloubů. Kryoterapie se tedy úspěšně aplikuje před cvičením s cílem o zvýšení rozsahu pohybů v kloubu.

Výroba termoplastických stélek

V nabídce máme kvalitní stélky Formthotics, které celkově zlepšují biomechaniku pohybu a vedou k lepší stabilitě stoje, chůze i běhu. Stélky zabezpečují optimální tlakové rozložení chodidel po podložce, tlumí otřesy a tím chrání nosné klouby proti přetěžování a dále snižují únavu při výkonu. Fyzioterapeut vám pomůže vybrat nejvhodnější typ stélky. Na základě vyšetření na přístroji – Podoskopu formuje stélku do potřebného tvaru. Součástí péče je též poradenství, doporučení pravidelného cvičení a průběžná kontrola výsledků fyzioterapeutem.

Léčba a prevence dysfunkce svalů pánevního dna u žen i mužů

V terapii se zaměřujeme na inkontinenci moči a stolice, prolapsy orgánů malé pánve, potíže s otěhotněním, inkontinenci po operaci prostaty, stavy po porodu, potíže se zácpou. Terapii předchází vyhodnocení funkce svalů pánevního dna,  sestavení léčebně tréninkového plánu. Kvalifikovaný fyzioterapeut vám doporučí pomůcky k lepší aktivaci svalů pánevního dna, terapii pomocí přístroje biofeedback, elektrostimulaci svalů pánevního dna. Nabízíme  vysokovýkonnou indukční elektroterapii (přístroj Salus Talent Pro).