Skip to main content

Interní ambulance

Telefonický kontakt: +420 461 352 453

Časové vymezení poskytované péče

Den
Odběry
Dopolední ordinační doba
Odpolední ordinační doba
Pondělí
6.00 - 7.15
8.30 - 12.30
13.30 - 15.00
Úterý
7.00 - 7.30
8.30 - 12.30
13.00 – 15.30
Středa
6.00 - 7.15
8.30 - 12.30
13.00 – 15.00*
Čtvrtek
8.30 - 12.30
13.00 – 15.30

*  Ordinace pracovního lékařství

EKG

Pondělí
7.30 – 12.30
Úterý
7.30 – 12.30
Středa
7.30 – 8.00
Čtvrtek
7.30 – 8.00
Pátek
7.30 – 12.00

K VYŠETŘENÍ JE NUTNÉ SE OBJEDNAT NA tel. č. 461 352 453

Vyšetření se provádějí na doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty po telefonickém objednání. Při první návštěvě předejte sestře výpis z dokumentace praktického lékaře.

Personální obsazení ambulance

Lékaři

MUDr. Ivana Kellnerová
specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Sestry

Zlatuše Nováková
všeobecná sestra

Rozsah poskytované péče

  • odborná interní vyšetření na doporučení ošetřujících praktických lékařů nebo jiných odborných ambulancí,
  • dispenzarizace chronicky nemocných v širokém spektru interních oborů,
  • neodkladná vyšetření u pacientů s akutními zdravotními obtížemi interního charakteru,
  • provedení a popisy EKG vyšetření.
Návaznost péče na služby jiných oddělení

  • oddělení klinické biochemie Nemocnice následné péče Moravská Třebová (NNP MT)
  • radiodiagnostické oddělení NNP MT
  • ostatní odborné ambulance
  • Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Svitavská nemocnice
Ceník placených úkonů