Skip to main content

Interní ambulance - Kardiologie

Telefonický kontakt: +420 461 352 451

Časové vymezení poskytované péče

Den
Odběry
Dopolední ordinační doba
Odpolední ordinační doba
Pondělí
6.45 - 7.30
7.30 – 10.00
12.15 – 15.30
Úterý
6.45 - 7.30
7.30 – 11.30
12.15 – 15.00
Středa
6.45 - 7.30
7.30 – 10.00
12.15 – 15.30
Čtvrtek
6.45 - 7.30
7.30 – 11.30
12.15 – 15.00
Pátek
6.30 - 7.30
7.30 – 12.00

Polední přestávka od 11.30 do 12.00 hodin

Ultrazvuk

Pondělí
10.00 – 11.30
Středa
10.00 – 11.30

Personální obsazení ambulance

Lékaři

MUDr. Petr Kelča
specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Sestry

Alena Lipavská
všeobecná registrovaná sestra

Rozsah poskytované péče

Odborná péče

 • Interní vyšetření se zaměřením zejména na kardiovaskulární onemocnění
 • Vyšetření 12-ti svodového EKG a zátěžové EKG na ergometru.
 • 24 hodinové sledování krevního tlaku a srdečních arytmií.
 • Ultrazvukové vyšetření srdce po předchozím objednání (provádí se na radiodiagnostickém pracovišti 1. podlaží polikliniky).
 • Dispenzarizace pacientů s různými formami ischemické choroby srdeční, např. po infarktu myokardu, pacientů s anginou pectoris po PCI nebo aorto-koronárním bypassu, se srdečními arytmiemi, kardiomyopatiemi, srdečními vadami nebo pacientů s vysokým krevním tlakem
 • Provádíme vyšetření 12-ti svodového EKG, měření SpO2 pulzním oxymetrem

Po předchozím objednání:

 •   zátěžové ekg – bicyklová ergometrie
 •   ambulantní 24 hodinová monitorace krevního tlaku
 •   24hodinová monitorace srdečních arytmií – Holter ekg
 •   Ultrazvukové vyšetření srdce – echokardiografie – toto vyšetření provádíme na radiodiagnostickém pracovišti polikliniky – ve 3. nadzemní podlaží

Vyšetření se provádějí na doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty po objednání na tel. č. 461 352 451.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

 • Nemocnice Svitavy
 • RDG a UZ
 • Laboratoř
Ceník placených úkonů