Skip to main content

Zajištění spirituální péče

Přímo u lůžka nemocného působí nemocniční kaplanka. Její úlohou je být “společníkem” pacientům i jejich rodinám v péči o duši, hledání naděje a víry, průvodcem nemocí. V případě zájmu o spirituální službu, v návaznosti na místně příslušné církve.

V budově nemocnice je možné využít prostor kaple i mimo čas konání mše svaté, která se slouží každé třetí úterý v měsíci od 14 hodin.

Bc. Božena Šplíchalová

nemocniční kaplanka
tel. +420 724 716 350

Duchovní Římskokatolické církve P. Eliáš Tomáš Paseka OFM

Kontaktní údaje farnosti:

Římskokatolická farnost Moravská Třebová,
Kostelní nám. 24/3, Moravská Třebová

www.farnostmoravskatrebova.cz

Duchovní Českobratrské církve evangelické f. Ivo David

  • bude zajišťovat péči dle potřeby
  • nemocniční kaplanka, pacient, rodinný příslušník nebo zdravotník poskytnou informace o možnosti setkání a kontaktují duchovního

Telefonní kontakt: +420 728 143 334,
e-mail: idavid.hustopece@seznam.cz

Kontaktní údaje farnosti:

Českobratrská církev evangelická
Svitavská 961/40571 01 Moravská Třebová

Moravska-trebova@evangnet.cz

Duchovní Církve československé husitské kazatelka Ivana Krejčí

  • bude zajišťovat péči dle potřeby
  • pacient, rodinný příslušník nebo zdravotník poskytnou informace o možnosti setkání a kontaktují duchovního

Telefonní kontakt: +420 728 066 431, 734 469 752
Email: hendy.iv@gmail.com, jahaf@seznam.cz 

Kontaktní údaje farnosti:

Církev československé husitská
Dr. Janského 974/6,
571 01 Moravská Třebová

www.ccsh-pv.cz