Skip to main content

Pacienti

K plánovanému příjmu do nemocnice se dostavte na předem určené oddělení LDN

Zde budou provedeny administrativní úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou Vám určil Váš lékař, popř. jiný zdravotník.

S sebou přineste:

 • občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci
 • výsledky Vašich vyšetření
 • kontakt na svého ošetřujícího lékaře
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké
 • léky, které užíváte (v originálním balení nebo jejich seznam a dávkování)
 • toaletní a osobní potřeby
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud jste výdělečně činný a nebylo Vám vystaveno již před hospitalizací)
 • pohodlné přezůvky s pevnou patou
 • pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení, župan
 • knihu, časopis
 • mobilní telefon
 • osobní zdravotní pomůcky (naslouchadlo, berle, chodítko, apod.)

Cennosti v nemocnici:

Do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy a cennosti. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady) je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.

UPOZORNĚNÍ – v žádném případě nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Postup pro umístění pacienta

Před překladem pacienta do našeho zařízení je v nemocnici na akutním lůžku nebo praktickým lékařem v rámci domácího léčení stanovena diagnóza a započato léčení. V případě, že nemůže být pacient přeložen z akutního lůžka do domácího prostředí nebo do ústavu sociální péče, tak se překládá/přijímá do nemocnice následné péče.

O umístění v našem zařízení rozhodne váš praktický lékař nebo lékař v nemocnici akutní péče, který se domluví na překladu na lůžko následné péče. Lékaři jednotlivých zařízení se domluví telefonicky a určí termín příjmu na základě volné kapacity lůžek. Pacienta zde není možné umístit jen ze sociálních důvodů, tedy pokud nemá lékařem odůvodněný zdravotní problém.

Doba pobytu v LDN je hrazena v rámci zdravotního pojištění v různém rozsahu. O délce pobytu rozhoduje ošetřující lékař pacienta. Délka pobytu může být několik dnů, týdnů, ale i měsíců. U některých zdravotních pojišťoven chtějí revizní lékaři zprávu o zdravotním stavu pacientů, kteří jsou v LDN déle než 3 měsíce. K hospitalizaci musí mít pacient vždy zdravotní důvod.