Skip to main content

Návštěvy a rodina

Vašeho blízkého doporučujeme navštívit v době od 13:00 do 16:00 hodin, provoz je v tuto dobu klidnější

Umožňujeme návštěvy i v jinou dobu po předchozí telefonické dohodě  se ošetřujícím lékařem nebo staniční sestrou dle aktuálního zdravotního stavu pacienta a možností provozu. Žádáme návštěvy, aby svůj příchod oznámily personálu oddělení.

Návštěva na pokoji

Prostor pro přijímání návštěv

Venkovní atrium

Kavárna

Chcete-li opustit v době návštěv s pacientem prostor pokoje, nahlaste tuto skutečnost sestrám na oddělení.

Mapa areálu

Návštěvy mohou využít parkovací místa před budovou nemocnice. Parkoviště je bezplatné

1
Hlavní budova
2
Poliklinika
3
Ředitelství

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař pacienta přímo na oddělení, kde je pacient hospitalizován. Informace o ošetřovatelské péči vám sdělí ošetřující personál. Stručné informace je možno získat i telefonicky na základě hesla, které si pacient stanovil při přijetí.

Kontakt na oddělení

Omezení návštěv

Může se stát, že z epidemiologických důvodů budou návštěvy omezeny nebo na dočasnou dobu zakázány na základě nařízení ředitele nemocnice nebo Krajské hygienické stanice. V těchto případech bude informace uvedena v aktualitách webových stránek nemocnice. Jestliže je na pokoji nutné dodržet zvýšená hygienická opatření bude pokoj označen “pokoj se zvláštním hygienickým režimem” a vy jste povinni držet se pokynů personálu.

Návštěva většinou dodává pacientovi sílu vypořádat se se svým zdravotním stavem a prorodinné nastavení celého léčebného procesu vítáme. O pacienty pečuje celý zdravotní tým složený z lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků, (sester, ošetřovatelek, sanitářů) s fyzioterapeuty, nutriční terapeutkou, zdravotně sociální pracovnicí a nemocniční kaplankou. Tento multidisciplinární tým je vedený primářem a vrchní sestrou oddělení.

Lůžkové oddělení