Skip to main content

Tajemství péče je zejména v našich srdcích

Naše vize:

  • ekonomická a personální stabilita
  • poskytování služeb v prestižním a uznávaném zařízení
  • zvyšování kvality péče a bezpečí
  • spokojenost pacientů a zaměstnanců
  • kontinuální vzdělávání
  • zavádění moderních postupů a metod do ošetřovatelského a léčebného procesu
  • rozvoj firemní kultury

Kvalita péče závisí na každém z nás

Abychom zvyšovali kvalitu péče, spokojenost zaměstnanců i pacientů a naplňovali další vytyčené cíle je důležitá jednota a sounáležitost.

Měřitelné ukazatele kvality jsou její indikátory. U nás dlouhodobě sledované jsou:

Spokojenost zaměstnanců i pacientů

Nežádoucí události

Výsledky interních auditů

Dodržování hygienických postupů