Skip to main content

Hlavní budova

 • 90 lůžek následné péče
 • lékařské pokoje
 • kaple s prostorem pro ztišení
 • stravovací provoz
 • ambulance rehabilitace
 • základna zdravotní záchranné služby Pardubického kraje

Poliklinika

 • chirurgická ambulance se zákrokovými sály
 • interní ambulance
 • diabetologická ambulance
 • kardiologická ambulance
 • ortopedická ambulance
 • gynekologická ambulance
 • radiodiagnostické pracoviště
 • soukromí lékaři a ambulance

Ředitelství

 • ředitelství nemocnice
 • administrativní zázemí
 • biochemická laboratoř
 • dispečink dopravní zdravotní služby s výjezdovou základnou
 • zázemí a dílny údržby nemocnice.
 • soukromé ordinace