Skip to main content

Ceník placených výkonů – LDN

Vyšetření lékařem a nezbytná administrativa k žádosti za účelem umístění do zařízení sociální péče 

 350 Kč – podání jedné žádosti

550 Kč – podání dvou a více žádostí

Nezbytná administrativní činnost lékaře, související s výpisem ze zdravotní dokumentace

100 Kč

 Kopie ze zdravotnické dokumentace

/pouze na základě písemné žádosti pacienta nebo uvedených osob v dokumentaci pacienta/

50  Kč + cena tisku (1 list = 2 Kč) + poštovné

Doprava pacienta sanitním vozem bez lékařské indikace

 15 Kč/ km

Ceník je sepsán v souladu s aktuální legislativou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platné od 1.2.2023.