Skip to main content

LDN - lůžková oddělení

Poskytujeme dlouhodobou následnou lůžkovou péči

U pacientů, kteří mají onemocnění chronického typu a jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci na lůžku akutní péče. Cílem péče následné je udržení kvality života a snaha dosáhnout maximálního zlepšení dosavadního zdravotního stavu a to prostřednictvím léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče s důrazem na nácvik denních dovedností. Nedílnou součástí je péče spirituální.

Prim. MUDr. Jiří Král

Primář LDN

Ludmila Komoňová

Vrchní sestra

LDN 1

+420 720 966 432
+420 461 352 312
Staniční sestra – Ivana Hojgrová

LDN 2

+420 602 183 312
+420 461 352 237
Staniční sestra: Ludmila Komoňová

LDN 3

+420 602 183 313
+420 461 352 348
Staniční sestra: Ivana Spálenská

Nové, moderní vybavení

Budova nemocnice následné péče je novostavbou, která je v provozu od léta roku 2022. Prostorné a komfortní prostory, pokoje a chodby uvítají hlavně pacienti s omezením pohybu. Je bezpečné se pohybovat v tomto prostoru s pomůckami pro podporu chůze.

Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením a u ostatních pokojů je sociální zařízení na chodbě v těsné blízkosti. Každý pokoj je vybaven televizí. Pacienti mají možnost wi-fi připojení a mohou využít kavárnu/bufet a nápojové automaty. Strava je připravována v moderně vybavené kuchyni a je podávána formou tabletového systému.

Sociální služby

Zdravotně sociální pracovnice pomáhá všem hospitalizovaným pacientům a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Jedná se především o poradenskou službu, kdy zdravotně sociální pracovnice je průvodcem a partnerem pro pacienty a jejich rodiny, a to s cílem najít řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Kde nás najdete: kancelář zdravotně-sociální pracovnice se nachází ve druhém patře nové budovy nemocnice na oddělení LDN 1

Zuzana Kolářová, DiS

+420 461 352 315, +420 604 686 973
kolarova@nnpmt.cz

Rehabilitační péče

K rehabilitaci slouží tělocvična vybavená moderními pomůckami, např. motodlahy, rotopedy, motomedy, steppery, žebřiny, velké cvičební míče, overbally, míčky na míčkování, therabandy (pružné tahy), činky, válce a zrcadla. Některé cvičební pomůcky jsou k dispozici i na pokojích.

Individuální léčebná tělesná výchova je zaměřena na mobilizaci, zlepšení svalové síly, zvětšení nebo alespoň udržení rozsahu hybnosti kloubů, chůzi pomocí kompenzačních pomůcek, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy. Aktivní rehabilitací se pacienti často dostávají do psychické pohody. Radují se z malých, a přesto zřetelných pokroků.

Na odděleních zajišťují rehabilitační péči o pacienty sestry pro rehabilitační ošetřovatelství a fyzioterapeuté s dopomocí ostatního personálu.

Naše nemocnice však nemá statut rehabilitačního ústavu a není určena k intenzivní odborné rehabilitaci.

Moderní zdravotnická technika

Nová budova nemocnice je plně vybavena novou zdravotnickoou technikou. Jedná se o polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi s možností rozlišení podle rizika vzniku dekubitů u pacienta. Samozřejmostí jsou zvedáky, nejnovější typy elektrokardiografů, defibrilátory, monitor vitálních funkcí, oxymetry a jiné pomůcky, které pomáhají zkvalitňovat péči o pacienty a zvyšují jejich bezpečí.

Spirituální péče

Přímo u lůžka nemocného působí nemocniční kaplanka. Její úlohou je být “společníkem” pacientům i jejich rodinám v péči o duši, hledání naděje a víry, průvodcem nemocí. Paní kaplanku je možné kontaktovat v případě zájmu o spirituální službu jakékoli místně příslušné církve.

V budově nemocnice je možné využít prostor kaple i mimo čas konání mše svaté, která se slouží každé třetí úterý v měsíci od 14 hodin.

Bc. Božena Šplíchalová
nemocniční kaplanka

tel. 724 716 350

Kontakt na další duchovní

Možnost důstojného rozloučení

Cílem nemocnice je poskytovat komplexní péči, proto je součástí nové budovy nemocnice vybudováno zázemí  klidu – ztišení, které převyšuje nemocniční ruch. Nachází se v prvním patře budovy a jeho součástí je kaple, hovorna a rozlučková místnost. Prostor klidu je určen pro společné bohoslužby, pro osobní rozhovory s pacienty i rodinnými příslušníky a je pietním místem pro důstojné rozloučení rodiny se zemřelým.

Dobrovolníci ve zdravotních službách

Dobrovolnický program nemocnice se realizuje přes dobrovolnické centrum Charity Moravská Třebová. Jeho smyslem je psychosociální podpora pacientů,  zpříjemnění a ukrácení jejich času tráveného v nemocnici. Dobrovolník je člověk nad 18 let, který ve svém volném čase bez nároku na odměnu navštěvuje pravidelně pacienty, absolvuje vstupní školení a bude s ním uzavřena dohoda o spolupráci. Pokud máte chuť stát se dobrovolníkem, kontaktujte nás na emailu info@nnpmt.cz. Každý dobrovolník je pro naše pacienty velký zázrak.

Více informací