Skip to main content

Nový ultrazvuk na gynekologické ambulanci

By 27. 12. 2023Aktuality

Nový diagnostický ultrazvukový systém HS30, jehož výrobcem je Samsung Medison, byl na základě výběrového řízení dodán koncem prosince na gynekologickou ambulanci. Podle slov lékařek, které budou s přístrojem pracovat, je to ten nejlepší vánoční dárek. Nový přístroj podstatně zlepší diagnostiku a tím i kvalitu péče, kterou ambulance poskytuje. Přístroj má vysoké rozlišení obrazu, umožňuje dosažení lepšího zobrazení blízkého i vzdáleného pole. Nedošlo k rozšíření spektra diagnostických a léčebných výkonů, ale jedná se o obměnu stávajícího přístroje. Výše popsaná obměna vybavení ambulance nám umožní kvalitnější vyšetření, analýzu naměřených parametrů, zlepšení diagnostiky onemocnění, a také zlepšení komfortu pro pacientky.

Vedení nemocnice děkuje městu Moravská Třebová, které se podílelo na financování tohoto přístroje.